om noropa

Tankesmien noropa tilbyr god akademisk kunnskap med prosessdrevet formidling. Vår hensikt er å formidle kunnskap, basert på oppdatert informasjon innen disse temaene. Situasjonen i dag er at dette behovet i liten grad blir oppfylt: Den offentlige diskursen er i betydelig grad politisert og polarisert. Noe som gir et skjevt og ufullstendig bilde av situasjonen på […]

Les mer om noropa