om noropa

Tankesmien noropa tilbyr god akademisk kunnskap med prosessdrevet formidling.

Vår hensikt er å formidle kunnskap, basert på oppdatert informasjon innen disse temaene. Situasjonen i dag er at dette behovet i liten grad blir oppfylt:

  1. Den offentlige diskursen er i betydelig grad politisert og polarisert. Noe som gir et skjevt og ufullstendig bilde av situasjonen på viktige samfunnsspørsmål som migrasjon / integrering og velferdsstaten.
  2. Det finnes betydelige mengder med data (SSB, OECD, EUROstat- og lignende), rapporter, NOUer og lignende. Utfordringen er at disse er ikke særlig tilgjengelig for andre enn spesialister. Noropa tilgjengeliggjør og formidler slik sammenstilt kunnskap.

Gjennom teknologidrevet & interaktive kurs, foredrag og rådgivning ønsker vi å kultivere fram læring. Vi kombinerer god akademisk kunnskap med prosessdrevet formidling. Noropa samarbeider med tematiske eksperter innen migrasjon / integrering og Europa-spørsmål for å kunne tilby oppdaterte og skreddersydde løsninger. Våre målgrupper er offentlige og private virksomheter.

Kontakt:

post@noropa.no