Personer

jps40

Joseph Salomonsen er statsviter og jobber nå med kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Joseph har vært leder for Kristiansand Innvandrerråd og styremedlem i Stiftelsen Arkivet og Europabevegelsen. Han har publisert flere artikler, bl.a. en om folkeavstemminger (The Democratic Surplus) som vant Europarådets artikkelkonkurranse 2010. Salomonsen har videre hatt en sentral rolle i gjennomføringen av en evaluering av det norske statsborgeregelverket. (Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2010). Joseph behersker norsk, engelsk, fransk, og persisk. Han er foruten trent i bibelsk hebraisk & koranisk arabisk.

_mg_1595cc

Tor Egil Viblemo er utdannet jurist og statsviter fra Universitetet i Bergen. Viblemo har betydelig erfaring innenfor utredning, policyanalyser og kommunikasjon av kunnskap. Hans kompetanseområder er særlig innvandring og integrering. Han har meget god kunnskap om utlendingsforvaltningen, samt asylsaksbehandling og statsborgerfeltet. Viblemo har videre god kjennskap til nasjonal og internasjonal statistikk om innvandring og integrering, herunder data ved SSB, NSD, Eurostat og OECD.

sanja

Sanja Smailbegovic har master i offentlig politikk og ledelse fra Universitetet i Agder, hun er i tillegg utdannet prosessleder fra Norconsult. Sanja jobber som seniorrådgiver i Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Her har hun erfaring med blant annet utvikling av digitale verktøy og prosjektledelse. Hun har tidligere jobbet i barnevernet, og NAV. Migrasjonspsykologi, er hennes interessefelt, mer spesifikt læringevne, omstillingsevne og iboende holdninger. Sanja behersker kroatisk, engelsk og norsk.

Hellen Elisabeth Mosvold Pedersen

Hellen Elisabeth Mosvold Pedersen har master i sosiologi- og sosialt arbeid. Hun er involvert i et forskningsprosjekt innenfor barnevern. Hellen har forsket innenfor blant annet integrering, introduksjonsprogrammet, New Public management, tverrprofesjonelt- og interorganisatorisk samarbeid.