Tjenester

Generell kursing

Vi tilbyr flere standardkurs, bl.a. kurs i trender & statistikk om innvandring i Norge og foredraget ”10 myter om innvandring”, samt innføring i EUs politiske system og utvikling.

Temabaserte/spesialkurs

Noropa utvikler  en rekke kurs og foredrag på spesialiserte temaer, eksempelvis:

Migrasjon:

 • Innvandring og demografi
 • Innvandring og den norske velferdsstaten
 • Innvandring som utfordring og mulighet
 • Muslimer i Norge: en minoritetsgruppe under press
 • Religionens rolle i et sekulært samfunn
 • Ytringsfrihetvs. ytringsansvar
 • Holdning vs. handling
 • Fundamentalisme vs. Ekstremisme
 • Jihadisme i kontekst

Europa:

 • Europa som en ide
 • Fredsprosjektet EU
 • Demokrati og EU
 • EU og Norge
 • Politikkområder i EU
 • Finanskrisen og eurosonen
 • Fra Dublin til Schengen
 • Europeiske trender serien

Skreddersydde kurs og foredrag

Vi utarbeider videre  skreddersydde kurs etter forespørsel.

Reklamer