Tjenester

Generell kursing

Vi tilbyr flere standardkurs, bl.a. kurs i trender & statistikk om innvandring i Norge, krysskulturell psykologi / kommunikasjon, samt innføring i EUs politiske system og utvikling.

Spesialkurs

Noropa utvikler  en rekke kurs og foredrag på spesialiserte temaer, eksempelvis:

Migrasjon:

 • Innvandring og demografi
 • Innvandring og den norske velferdsstaten
 • Innvandring som utfordring og mulighet
 • Muslimer i Norge: en minoritetsgruppe under press
 • Religiøsitet i en sekulær stat
 • Ytringsfrihet vs. ytringsansvar
 • Krysskulturell psykologi / kommunikasjon
 • Fenomenforståelse: inkludering, integrering, assimilering
 • Fenomenforståelse: negativ sosial kontroll og æreskultur
 • Fenomenforståelse: radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Jihadisme i kontekst

Europa:

 • Europa som en ide
 • Fredsprosjektet EU
 • Demokrati og EU
 • EU og Norge
 • Politikkområder i EU
 • Finanskrisen og eurosonen
 • Fra Dublin til Schengen
 • Europeiske trender serien

Skreddersydde kurs og foredrag

Vi utarbeider videre  skreddersydde kurs etter forespørsel.